Ông Nguyễn Văn Quang

Giám đốc

ĐTDĐ : 0913 490 785

Email : nvquang@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH ĐÀ NẴNG

Địa chỉ : 214 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : (0236) 369 1092

Fax : (0236) 385 888

Ngày thành lập : 08/03/1997