Ông Lê Quang Tân

Giám đốc

ĐTDĐ : 0905680179

Email : lqtan2@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH ĐẮK NÔNG

Địa chỉ : Đường Lê Thị Hồng Gấm, Tổ 3, P. Nghĩa Trung, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Điện thoại : (0261) 354 6176

Fax : (0261) 354 4552

Ngày thành lập : 05/05/2006