Ông Trần Văn Ánh

Phó Giám đốc phụ trách

ĐTDĐ : ‎0982 133 399

Email : tvanh2@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH KON TUM

Địa chỉ : 102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại : (0260) 391 3237

Fax : (0260) 386 2354

Ngày thành lập : 26/03/2007