Ông Lê Anh Tuấn

Giám đốc

ĐTDĐ : (0260) 391 3237

Email : latuan@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH KON TUM

Địa chỉ : Số 46 - 47 đường Quy hoạch số 2, P. Quyết Thắng, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại : (0260) 391 3237

Fax : (0260) 386 2354

Ngày thành lập : 26/03/2007