Ông Trần Doãn Đạt

Giám đốc

ĐTDĐ : 0903679195

Email : tddat@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : Số 29-31 Phan Bội Châu, P. 1, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại : (0263) 382 0380

Fax : (0263) 382 0565

Ngày thành lập : 03/08/1998