Ông Cao Đăng Trúc

Giám đốc

ĐTDĐ : 0945471268

Email : cdtruc@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH NGHỆ AN

Địa chỉ : Số 60A Lê Hồng Phong, P. Hưng Bình, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại : (0238) 359 1889

Fax : (0238) 383 2327

Ngày thành lập : 08/01/1997