Ông Võ Anh Khoa

Giám đốc

ĐTDĐ : 0903584003

Email : vakhoa@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH PHÚ YÊN

Địa chỉ : Số 55 Lê Thánh Tôn, P. 1, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại : (0257) 382 3257

Fax : (0257) 382 7297

Ngày thành lập : 03/08/1998