Ông Nguyễn Đình Hoàng

Giám đốc

ĐTDĐ : 0914169416

Email : ndhoang@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH QUẢNG NAM

Địa chỉ : Số 02A Trần Phú, P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại : (0235) 382 9955

Fax : (0235) 385 9489

Ngày thành lập : 01/01/2003