Ông Ngô Văn Ban

Giám đốc

ĐTDĐ : 0914 113 728

Email : nvban@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ : 655 Quang Trung, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại : (0255) 382 5083

Fax : (0255) 382 4677

Ngày thành lập : 06/09/1995