Hồ Đắc Phú

Giám đốc

ĐTDĐ : 0903555656

Email : hdphu@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH QUẢNG TRỊ

Địa chỉ : Số 158 Nguyễn Trãi, P. 1, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Điện thoại : (0233) 385 9801

Fax : (0233) 385 9001

Ngày thành lập : 28/12/2001