Bà Đỗ Thị Hằng

Giám đốc

ĐTDĐ : 0988 805805

Email : dthang@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ : 125B Cách Mạng Tháng 8, P. Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại : (0208) 375 0288

Fax : (0208) 375 0290

Ngày thành lập : 28/02/2002