Ông Lâm Thanh Cảnh

Giám đốc

ĐTDĐ : 0913891339

Email : ltcanh@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH TRÀ VINH

Địa chỉ : Số 18 Nguyễn Đáng, P. 7, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : (0294) 386 2449

Fax : (0294) 386 5979

Ngày thành lập : 22/03/2005