BẢO MINH THÔNG BÁO MỜI THẦU ẤN PHẨM TẾT

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) trân trọng kính mời các đơn vị có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Thiết kế, sản xuất thành phẩm, đóng gói và giao hàng toàn quốc các loại ấn phẩm Tết Canh Tý 2020 dành riêng cho Bảo Minh.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước một giai đoạn.

3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

4. Giá gói thầu: Khoảng 3.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng) +/- 10% (chưa gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến các đơn vị Bảo Minh).

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Giao hàng thành phẩm đến trụ sở các đơn vị của Bảo Minh trên toàn quốc chậm nhất ngày 31/10/2019.

6. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 09h00 ngày 02/08/2019 đến trước 14h00 ngày 09/08/2019.

7. Thời gian nhận Hồ sơ dự thầu: Từ ngày 03/08/2019 đến 14h00 ngày 09/08/2019.

8. Thời gian đóng thầu: Lúc 14h00 ngày 09/08/2019.

9. Hồ sơ dự thầu được mở công khai vào lúc 15h00 ngày 09/08/2019 tại Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

10. Giá bán Hồ sơ mời thầu: 2.200.000 đồng/bộ ( bao gồm VAT, có phiếu thu).

11. Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu:

Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Ban Marketing- Tầng 1)

Địa chỉ: Số 26 Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3829 4180 /Fax: (028) 3829 4185

Di động: 0977576769 (Ms.Hương)

Xem và tải Thông báo mời thầu: Tại đây

                                                                             

Viết bình luận