Công Ty Bảo Minh Chợ Lớn Tuyển Dụng Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Bảo Minh Chợ Lớn Tuyển Dụng Nhân Viên Kế Toán

Tổng Công ty Bảo Minh Chợ Lớn tuyển dụng nhân viên kế toán
21-06-2024
10:32
Bảo Minh Cấp Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm Điện Tử

Bảo Minh Cấp Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm Điện Tử

Trong thời đại Công nghệ 4.0 hiện nay, Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử là xu thế tất yếu của chuyển đổi số, nhằm tối ưu hóa quy trình...
14-06-2024
09:49
Bảo Minh hoàn tất thủ tục bồi thường cho 3 tàu cá bị cháy tại Bình Thuận

Bảo Minh hoàn tất thủ tục bồi thường cho 3 tàu cá bị cháy tại Bình Thuận

Sáng ngày 16/5/2024, ngay tại trụ sở Bảo Minh Bình Thuận ông Lê Tuấn Anh – Giám đốc công ty đã có buổi làm việc và chính thức trao thông...
20-05-2024
14:22
Thông Báo Đại Lý Vi Phạm Quy Định Pháp Luật Q1.2024

Thông Báo Đại Lý Vi Phạm Quy Định Pháp Luật Q1.2024

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo đại lý vi phạm quy định Pháp luật Q1.2024
15-05-2024
08:49
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢO MINH (BMI) 2024: CAM KẾT ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢO MINH (BMI) 2024: CAM KẾT ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Sáng ngày 24/4/2024, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (HoSE: BMI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024.
24-04-2024
14:27
Thông Báo Mời Chào Dịch Vụ Tư Vấn Đánh Giá Hiện Trạng CNTT & Xây Dựng Mô Hình Lõi

Thông Báo Mời Chào Dịch Vụ Tư Vấn Đánh Giá Hiện Trạng CNTT & Xây Dựng Mô Hình Lõi

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo v/v mời chào dich vụ tư vấn Đánh giá hiện trạng CNTT và xây dựng mô hình kiến trúc ứng dụng...
23-04-2024
15:42
Thông Báo Mời Chào Giá Phần Mềm Quản Lý Bồi Thường Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe

Thông Báo Mời Chào Giá Phần Mềm Quản Lý Bồi Thường Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo mời chào giá phần mềm quản lý bồi thường bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
16-04-2024
10:35
Thông Báo Danh Sách Cơ Sở Y Tế Không Chi Trả Bảo Hiểm Kể Từ Ngày 19/01/2024

Thông Báo Danh Sách Cơ Sở Y Tế Không Chi Trả Bảo Hiểm Kể Từ Ngày 19/01/2024

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo danh sách các cơ sở y tế không chi trả bảo hiểm kể từ ngày 19/01/2024
13-03-2024
14:54
Bảo Minh Ra Mắt Sản Phẩm

Bảo Minh Ra Mắt Sản Phẩm "Bảo Hiểm Chỉ Số Bão" Hỗ Trợ Người Dùng Trong Nông Nghiệp

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) ký kết hợp tác cùng Công ty Công nghệ Bảo hiểm Hillridge (Hillridge) ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Chỉ số...
11-03-2024
16:20
Mời Chào Dịch Vụ Tư Vấn Đánh Giá Hiện Trạng Công Nghệ Thông Tin

Mời Chào Dịch Vụ Tư Vấn Đánh Giá Hiện Trạng Công Nghệ Thông Tin

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo mời chào giá dịch vụ tư vấn đánh giá hiện trạng Công nghệ thông tin và xây dựng phát triển CNTT...
06-03-2024
14:34