TRUNG TÂM BỒI THƯỜNG XE Ô TÔ TP. HÀ NỘI

(Hanoi City Motor Claims Center)

Địa chỉ: Số 10 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 39334211

Trung tâm bồi thường xe ô tô TP. Hà Nội có các chức năng sau:

- Tổ chức thực hiện công tác giám định, bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm xe ô tô đối với các hợp đồng bảo hiểm do các đơn vị thành viên trên địa bàn TP. Hà Nội cấp.

- Thực hiện đòi bồi thường người thứ ba.

- Giải quyết và tham gia giải quyết các vụ khiếu nại, tranh chấp liên quan đến công tác bồi thường của trung tâm.

Xem danh sách hệ thống garage xe liên kết với Bảo Minh

Miền Bắc: Xem và tải tại đây

Miền Trung: Xem và tải tại đây

Miền Nam: Xem và tải tại đây

 

Ông Phạm Thanh Xuân

P. Giám đốc phụ trách

ptxuan@baominh.com.vn