Thông Báo Mời Chào Dịch Vụ Tư Vấn Đánh Giá Hiện Trạng CNTT & Xây Dựng Mô Hình Lõi

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo v/v mời chào dich vụ tư vấn Đánh giá hiện trạng CNTT và xây dựng mô hình kiến trúc ứng dụng lõi bảo hiểm, kế toán năm 2024 - 2028.

Xem và tải: Tại đây

Viết bình luận