Bước 1

Thủ tục yêu cầu bồi thường

Khi Người được bảo hiểm nhận biết có sự cố làm phát sinh tổn thất hoặc có khả năng làm phát sinh tổn thất thuộc trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải:

(a) Ngay lập tức:

- Thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để giảm thiểu tổn thất và thu hồi các tài sản bị mất mát,

- Thông báo bằng văn bản cho Bảo Minh và, (Mẫu thông báo tổn thất)

- Thông báo cho công an trong trường hợp tổn thất xảy ra do trộm cắp hoặc cho là đã xảy ra trộm cắp hoặc các hành động ác ý;

(b) Trong vòng 30 ngày, hoặc lâu hơn tùy theo sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Minh, cung cấp cho Bảo Minh các giấy tờ như sau:

- Khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị tổn thất hoặc tổn hại, với càng nhiều chi tiết càng tốt, nêu rõ tất cả các hạng mục tài sản bị tổn thất hoặc tổn hại và số tiền tổn thất, tổn hại tương ứng, căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất hoặc tổn hại.

- Thông tin chi tiết về các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.

Vào bất kỳ lúc nào, Người được bảo hiểm, bằng chi phí của mình, phải thu thập và cung cấp cho Bảo Minh tất cả các thông tin chi tiết có liên quan, các sổ sách kinh doanh, kế hoạch  kinh doanh, các hóa đơn biên lai, chứng từ, tài liệu, bằng chứng liên quan đến tổn thất và nguyên nhân gây ra tổn thất, hoàn cảnh cụ thể của tổn thất, hoặc vấn đề liên quan đến trách nhiệm hoặc số tiền bồi thường mà Bảo Minh có thể yêu cầu một cách hợp lý, cùng với một bản cam kế́t hoặc văn bản dưới hình thức pháp lý khác xác nhận tính trung thực của khiếu  nại và của bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại.

Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1800-588812 (miễn phí cước gọi)

Xem các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ Bảo hiểm tài sản

 1. Bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc
 2. Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt
 3. Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt
 4. Bảo hiểm mọi rủi ro cho tài sản
 5. Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau bảo hiểm mọi rủi ro cho tài sản
 6. Bảo hiểm trộm cướp
 7. Bảo hiểm tiền
 8. Bảo hiểm lòng trung thành
 9. Bảo hiểm bảng hiệu đèn quảng cáo
 10. Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng
 11. Bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở
 12. Bảo hiểm hoả hoạn nhà tư nhân
 13. Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng
 14. Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt
 15. Bảo hiểm đỗ vỡ máy móc
 16. Bảo hiểm máy móc thiết bị của chủ thầu
 17. Bảo hiểm thiết bị điện tử
 18. Bảo hiểm nồi hơi
 19. Bảo hiểm mọi rủi ro máy móc, thiết bị cho thuê
 20. Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh do hư hỏng máy móc
 21. Bảo hiểm hư hỏng hàng hoá trong kho lạnh
 22. Bảo hiểm công trình kỹ thuật dân dụng hoàn thành
 23. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
 24. Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
 25. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm diện rộng
 26. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư & kỹ sư
 27. Bảo hiểm nhà tư nhân trọn gói
 28. Bảo hiểm văn phòng trọn gói
 29. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp nghề nghiệp bác sỹ 
 30. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư/công chứng