TỔNG TÀI SẢN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM ĐÃ ĐẠT HƠN 365.000 TỶ ĐỒNG

TỔNG TÀI SẢN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM ĐÃ ĐẠT HƠN 365.000 TỶ ĐỒNG

Lũy kế trong 8 tháng, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 365.528 tỷ đồng, tăng 35,16% so với cùng kỳ năm trước.
10-09-2018
11:25
4 THÁNG, DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM TOÀN THỊ TRƯỜNG ƯỚC ĐẠT 37.141 TỶ ĐỒNG

4 THÁNG, DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM TOÀN THỊ TRƯỜNG ƯỚC ĐẠT 37.141 TỶ ĐỒNG

Báo cáo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Bộ Tài chính cho thấy, 4 tháng đầu năm, thị trường bảo hiểm (BH) tiếp tục duy...
29-06-2018
08:59
Tổng quan kinh tế thế giới và trong nước năm 2016

Tổng quan kinh tế thế giới và trong nước năm 2016

Tổng quan kinh tế thế giới và trong nước năm 2016
05-10-2017
11:38
Cân đối ngân sách nhà nước năm 2017

Cân đối ngân sách nhà nước năm 2017

Bảng Cân đối ngân sách nhà nước năm 2017
05-10-2017
11:30
Cân đối ngân sách nhà nước năm 2016

Cân đối ngân sách nhà nước năm 2016

Bảng cân đối ngân sách nhà nước năm 2016
05-10-2017
11:27
Cân đối ngân sách nhà nước năm 2015

Cân đối ngân sách nhà nước năm 2015

Bảng cân đối ngân sách Nhà nước năm 2015
05-10-2017
11:22