Bảo hiểm con người

Bảo hiểm du lịch quốc tế

Bảo hiểm du lịch quốc tế

Bảo hiểm du lịch quốc tế Bảo Minh với phạm vi bảo hiểm khu vực Đông Nam Á, Châu Á và Toàn cầu sẽ giúp bạn an tâm trong mọi chuyến đi với hơn 22 quyền lợi bảo hiểm.
Bảo hiểm du lịch trong nước

Bảo hiểm du lịch trong nước

Bảo Minh nhận bảo hiểm cho những người đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển, leo núi…hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Bảo Hiểm Sức Khỏe Du Lịch Toàn Cầu Cho Chủ Thẻ

Bảo Hiểm Sức Khỏe Du Lịch Toàn Cầu Cho Chủ Thẻ

Bảo hiểm sức khỏe du lịch toàn cầu cho chủ thẻ
Bảo hiểm toàn diện đối với học sinh-sinh viên

Bảo hiểm toàn diện đối với học sinh-sinh viên

Sản phẩm bảo hiểm toàn diện học sinh - sinh viên: Học sinh - Sinh viên đang theo học các trường: nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, học sinh học nghề.
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Sản phẩm bảo hiểm y tế tự nguyện đối với mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam từ 1-65 tuổi. Đối với chương trình bảo hiểm đặc biệt chỉ nhận tới 60 tuổi
Bảo Hiểm Sinh Mạng & Trợ Cấp Nằm Viện

Bảo Hiểm Sinh Mạng & Trợ Cấp Nằm Viện

Quy tắc bảo hiểm sinh mạng và trợ cấp nằm viện, ban hành kèm theo Quyết định số 2748/2022 – BM/CN ngày 29/12/2022 của Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh.