Bảo hiểm cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

(Chi tiết xin vui lòng xem tại quy tắc Bảo Hiểm Cán Bộ, Công Chức Đi Công Tác Nước Ngoài)

1. Tên sản phẩm

Bảo Hiểm Cán Bộ, Công Chức Đi Công Tác Nước Ngoài

2. Mã nghiệp vụ

 I3

3. Đối tượng bảo hiểm

Con người

4. Người được bảo hiểm

Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang được cử đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí.

5. Phạm vi bảo hiểm

- Bị ốm đau hoặc bị tại nạn trong thời gian hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hành lý bị mất mát do hậu quả trực tiếp từ cướp, trộm cắp, tai nạn hoặc do vận chuyển nhầm của hãng vận đối với hành lý, tư trang.

6. Không thuộc trách nhiệm bảo hiểm

- Những điểm loại trừ chung: Bệnh tật hay tổn thương có sẵn, nổi loạn, chiến tranh, chết hoặc thương tật, tự sát..

- Những điểm loại trừ về chi phí y tế: sử dụng chăm sóc theo yêu cầu đâc biệt, chăm sóc riêng, phẩu thuật thẫm mỹ, điều trị bệnh về thần kinh, trí nhớ, điều trị mà không có sự chỉ dẫn của bác sĩ...

- Những điểm loại trừ về hành lý: mất hay thiệt hại hành lý, mất tiền mặt hay chứng từ có giá trị thanh toán, tổn thất bộ phận đối với hành lý....

7. Quyền lợi của người được bảo hiểm

- Người được bảo hiểm được nhiều quyền lợi như:  về chi phí y tế, về dịch vụ hỗ trợ và trợ cứu y tế, về bảo hiểm tai nạn cá nhân, về bảo hiểm hành lý, tư trang và các quyền lợi khác.

8. Thời hạn bảo hiểm

- Có hiệu lực kể từ khi người được bảo hiểm làm xong thủ tục xuất cảnh để rời khỏi việt nam ra nước ngoài và kết thúc khi làm xong thủ tục nhập cảnh về nước hoặc vào lúc nửa đêm của ngày cuối cùng trong hợp đồng bảo hiểm (tuỳ theo thời điểm nào sớm hơn sẽ được áp dụng).

9. Phí bảo hiểm

 

-Chuyến đi từ 90 ngày trở xuống: 450.000đ/chuyến

-Chuyến đi từ 90 ngày -180 ngày: 750.000đ/chuyến

 

-Chuyến đi từ 90 ngày trở xuống: 450.000đ/chuyến

-Chuyến đi từ 90 ngày -180 ngày: 750.000đ/chuyến

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM