Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo

 

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy tắc Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo tại đây

Xem và tải Mẫu giấy yêu cầu bồi thường: Tại đây

1. Tên sản phẩm

Bảo hiểm Bệnh Hiểm Nghèo

2. Mã nghiệp vụ I9

3. Đối tượng bảo hiểm

Con người

4. Người được bảo hiểm

 Là người có tính mạng, sức khỏe bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng

5. Phạm vi bảo hiểm

Bảo Minh sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm được nêu cụ thể trong hợp đồng với điều kiện sau:

1) Bệnh hiểm nghèo xuất hiện lần đầu và

2) Người được bảo hiểm còn sống ít nhất 30 ngày kể từ ngày chẩn đoán của bác sỹ.

6. Các loại trừ bảo hiểm

Bảo Minh không chịu trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:

1) Việc điều trị/kiểm tra các bệnh hoa liễu, ốm đau, các bệnh liên quan đến việc chuyển giới, "AIDS" (Hội chứng suy giảm miễn dịch), và/hoặc nhiễm "HIV" (Nhiễm virus gây suy giảm hệ miễn dịch ở người) bao gồm các tình trạng liên quan hoặc phát sinh từ HIV/AIDS như ARC (các biến chứng liên quan đến AIDS), lymho/bạch huyết trong não, ung thư Kaposi Sarcoma, bệnh lao;

2) Bệnh có sẵn như quy định (Xem tại Mục 19 Điều 1 Chương I của Quy tắc)

3) Bất kỳ điều trị nào phát sinh từ thai sản

4) Các trường hợp loại trừ quy định (Xem tại Điểm 13 - Điều I - Chương I của Quy tắc)

5) Việc điều trị, dùng thuốc không được khoa học công nhận, điều trị thử nghiệm và hậu quả liên quan.

7. Quyền lợi người được bảo hiểm

 Quyền lợi được bảo hiểm được chi trả theo quy định trong trường hợp khi bác sỹ kết luận và phải có phác đồ điều trị Người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo.

1. Ung thư

2. Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành

3. Nhồi máu cơ tim

4. Đột quỵ

(Chi tiết định nghĩa các bệnh hiểm nghèo vui lòng xem tại điều 7 của Quy tắc)

8. Thời hạn bảo hiểm

 - Thời hạn bảo hiểm: là khoảng thời gian được xác định và ghi nhận cụ thể trên HĐ bảo hiểm từ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc.

- Thời gian chờ: 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm, hoặc từ ngày Sửa đổi bổ sung, tùy ngày nào muộn hơn.

Thời gian chờ sẽ không áp dụng với Hợp đồng bảo hiểm tái tục liên tục và sẽ có hiệu lực ngay sau khi Người được bảo hiểm đóng phí cho HĐ tái tục đúng và đủ theo điều khoản thanh toán phí trong hợp đồng.

 

 

Xem và tải Quy tắc sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo: tại đây

Tuổi

Nam

Nữ

 

Tuổi

Nam

Nữ

 

Tuổi

Nam

Nữ

18

0.069%

0.062%

 

34

0.227%

0.268%

 

50

1.353%

1.012%

19

0.074%

0.068%

 

35

0.256%

0.293%

 

51

1.537%

1.074%

20

0.080%

0.075%

 

36

0.287%

0.320%

 

52

1.654%

1.138%

21

0.087%

0.083%

 

37

0.320%

0.350%

 

53

1.747%

1.178%

22

0.093%

0.091%

 

38

0.363%

0.383%

 

54

1.941%

1.218%

23

0.100%

0.099%

 

39

0.407%

0.420%

 

55

2.105%

1.262%

24

0.107%

0.109%

 

40

0.457%

0.459%

 

56

2.274%

1.307%

25

0.112%

0.120%

 

41

0.511%

0.502%

 

57

2.676%

1.355%

26

0.115%

0.132%

 

42

0.570%

0.549%

 

58

2.860%

1.387%

27

0.125%

0.145%

 

43

0.639%

0.601%

 

59

2.976%

1.421%

28

0.131%

0.159%

 

44

0.713%

0.656%

 

60

3.259%

1.455%

29

0.139%

0.172%

 

45

0.913%

0.715%

 

61

3.394%

1.493%

30

0.155%

0.188%

 

46

0.941%

0.781%

 

62

3.689%

1.534%

31

0.161%

0.206%

 

47

1.047%

0.851%

 

63

3.838%

1.575%

32

0.179%

0.224%

 

48

1.168%

0.902%

 

64

3.993%

1.620%

33

0.202%

0.245%

 

49

1.186%

0.955%

 

65

4.156%

1.667%

Công thức tính phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí (tương ứng độ tuổi và giới tính)

Phí bảo hiểm được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn tối đa lên đến 1000 đồng.

 

Xem và tải Quy tắc sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo: tại đây

 

 

Xem và tải Quy tắc sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo: tại đây

 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM