Bảo hiểm du lịch trong nước

Hiện tại, Bảo Minh đang có chương trình chiết khấu 30% đối với sản phẩm bảo hiểm du lịch trong nước khi khách hàng thanh toán online https://tructuyen.baominh.vn

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

(Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy tắc bảo hiểm khách du lịch trong nước: tại đây)

1. Tên sản phẩm

Bảo hiểm khách du lịch trong nước

2. Mã nghiệp vụ

IL

3. Đối tượng bảo hiểm

Con người

4. Người được bảo hiểm

Người đi tham quan nghỉ mát, tắm biển, leo núi hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam

5. Phạm vi bảo hiểm

- Chết, thương tật thân thể do tai nạn.

- Chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.

- Chết hoặc thương tật thân thể do người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

6. Quyền lợi bảo hiểm

- Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả tiền bảo hiểm theo quy định tại Bảng trả tiền bảo hiểm đính kèm theo quy tắc này

- Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh sẽ trả 50% Số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

7. Các loại trừ bảo hiểm

Ø  Người được bảo hiểm cố ý vi phạm: pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan du lịch, của chính quyền địa phương nơi du lịch.

Ø  Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp (là người được chỉ định nhận tiền bảo hiểm theo giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc di chúc hay theo pháp luật).

Ø  Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy hay các chất kích thích tương tự khác.

Ø  Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của Y, Bác sĩ điều trị.

Ø  Chiến tranh.

8. Thời hạn bảo hiểm

- Bảo hiểm chuyến: Có hiệu lực kể từ thời gian bắt đầu chuyến du lịch và kết thúc khi chuyến du lịch hoàn thành theo thời gian và tại địa điểm ghi trong hợp đồng.

- Bảo hiểm tại khách sạn: Có hiệu lực kể từ thời điểm người được bảo hiểm hoàn thành thủ tục nhận phòng tại khách sạn cho đến 12 giờ ngày kết thúc bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Bảo hiểm tại điểm: Có hiệu lực kể từ khi người được bảo hiểm qua cửa kiểm soát vé để vào khu du lịch và kết thúc ngay khi ra cửa kiểm soát vé đó.

 

Xem Quy tắc bảo hiểm khách du lịch trong nước: tại đây

 

– Bảo hiểm chuyến: Có hiệu lực kể từ thời gian bắt đầu chuyến du lịch và kết thúc khi chuyến du lịch hoàn thành theo thời gian và tại địa điểm ghi trong hợp đồng.

– Bảo hiểm tại khách sạn: có hiệu lực kể từ thời điểm người được bảo hiểm hoàn thành thủ tục nhận phòng tại khách sạn cho đến 12 giờ ngày kết thúc bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

– Bảo hiểm tại điểm: có hiệu lực kể từ khi người được bảo hiểm qua cửa kiểm soát vé để vào khu du lịch và kết thúc ngay khi ra cửa kiểm soát vé đó.

 

Hồ sơ bồi thường

Khi yêu cầu Bảo Minh  trả tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người đại diện của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho Bảo Minh các chứng từ sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày tử vong hoặc điều trị khỏi thương tật:

– Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm;

– Hợp đồng bảo hiểm và bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm, hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc vé vào cửa có bảo hiểm của người được bảo hiểm bị tai nạn;

– Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan du lịch, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn;

– Xác nhận điều trị của cơ quan y tế (giấy ra viện, phiếu điều trị và các giấy tờ liên quan đến việc điều trị tai nạn);

– Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp chết).

– Trường hợp người được bảo hiểm uỷ quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm, phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM