Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

(Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy tắc bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện: Tại đây)

1. Tên sản phẩm

Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

2. Mã nghiệp vụ

 IS

3. Đối tượng bảo hiểm

Con người

4. Người được bảo hiểm

Tất cả thành viên trong gia đình cùng hộ khẩu có hợp đồng sử dụng điện với cơ quan điện sở tại

5. Phạm vi bảo hiểm

- Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ đăng ký sử dụng điện.

- Người có hành động cứu người tài sản bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ đăng ký sử dụng điện

6. Loại trừ bảo hiểm

- Hành động cố ý gây tai nạn của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp

- Cố ý vi phạm chế độ an toàn khi sử dụng điện do cơ quan quản lý điện quy định

- Người được bảo hiểm sử dụng hoặc bị ảnh hưởng của rượu bia ma tuý và các chất kích thích khác

- Tai nạn xảy ra do hậu quả gián tiếp của việc sử dụng điện

- Người được bảo hiểm bị chết hoặc bị thương tật thân thể không phải do điện gây nên.

7. Bồi thường tổn thất

Tuỳ theo trường hợp cụ thể và phạm bi bảo hiểm, Bảo Minh bồi thường chi phí cho người được bảo hiểm bị chết, tai nạn, ốm đau, thương tật.

8. Hiệu lực bảo hiểm

- Có hiệu lực khi người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm theo quy định hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

9. Phí bảo hiểm

0,28%/số tiền bảo hiểm/hộ/năm

 

0,28%/số tiền bảo hiểm/hộ/năm

 

 

 

 

 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM