Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

(Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm Sức Khoẻ Và Tai Nạn: Tại đây)

Mẫu giấy yêu cầu bồi thường: Tải tại đây 

1. Tên sản phẩm

Bảo Hiểm Sức Khoẻ Và Tai Nạn

2. Mã nghiệp vụ

 I4

3. Đối tượng bảo hiểm

Con người

4. Người được bảo hiểm

Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam từ 1-70 tuổi

5. Phạm vi bảo hiểm

-Bảo hiểm tai nạn: toàn thế giới

-Bảo hiểm sức khoẻ: lãnh thổ nước Việt Nam

6. Loại trừ bảo hiểm

Hành động cố ý gây tai nạn của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp (trừ trường hợp người thừa kế là trẻ em dưới 14 tuổi). Vi phạm quy định, pháp luật, nội quy của chính quyền địa phương hoặc các tổ chức xã hội. Bị ảnh hưởng trực tiếp do sử dụng rượu bia, ma tuý và các chất kích thích tương tự khác. Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo hướng dẫn của cơ sở y tế. Các hoạt động hàng không. Tham gia đánh nhau trừ khi đó là hành động tự vệ. cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật. Ngộ độc thức ăn. Động đất, núi lửa, chiến tranh ,nội chiến, đình công. Điều khiển phương tiện không có giấy phép hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam

7. Bồi thường tổn thất

Bảo hiểm sức khoẻ Xem chi tiết tại phụ lục 1. Bảo hiểm tai nạn xem chi tiết tại phụ lục 2

8. Hiệu lực bảo hiểm

- Có hiệu lực khi người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm theo quy định hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

9. Phí bảo hiểm

Xem chi tiết Quy Tắc Bảo Hiểm Sức Khoẻ Và Tai Nạn

 

 

 

 

 

 

 

 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM