Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2021