NĂM 2017, BẢO MINH ĐẠT DOANH THU 4.089 TỶ ĐỒNG

Trong buổi Báo cáo Tổng kết diễn ra vào ngày 31/01/2018, theo báo cáo tài chính kết thúc năm 2017, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh đã hoàn thành kế hoạch doanh thu mà đại hội đồng cổ đông đề ra, tổng doanh thu đạt 4.089 tỷ đồng, tăng 4,36% so với kế hoạch 3.918 tỷ đồng.
 
Trong đó, phí bảo hiểm gốc đạt 3.411 tỷ đồng, vượt 2,68% kế hoạch đề ra đầu năm 2017 là 3.322 tỷ đồng, so với năm 2016 doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 9,96%. Về lợi nhuận trước thuế, năm 2017 Bảo Minh đạt 199,26 tỷ đồng (kế hoạch đề ra đầu năm 198 tỷ đồng); ngày 15/12/2017, Hội đồng quản trị cũng đã ra nghị quyết về việc tạm ứng chi cổ tức đợt 1 là 10%. Đây cũng là năm thứ 2, tổ chức AM BEST đánh giá mức độ tín nhiệm của Bảo Minh ở mức B++ ( mức tốt).

Trong năm 2017, Bảo Minh đã mở rộng địa bàn kinh doanh qua việc thành lập thêm 3 công ty thành viên tại 3 tỉnh: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, đây là những địa bàn trọng điểm Bảo Minh đang tập trung tăng trưởng thị phần trong thời gian tới, nâng tổng số công ty thành viên lên 62 đơn vị, trải dài trên 54 tỉnh thành trên toàn quốc.

Đặc biệt, trong năm 2017, kênh bán bảo hiểm trực tuyến ( https://tructuyen.baominh.vn ) đã chính thức đi vào hoạt động giúp cho việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm tới phân khúc khách hàng cá nhân được thuận tiện và dễ dàng hơn, đồng thời việc chăm sóc khách hàng qua đường dây nóng 1800588812 đã bắt đầu nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng.     

Về phương hướng và nhiệm vụ trong năm 2018: Mục tiêu đề ra với tổng doanh thu 4.318 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng từ 5% - 6% so với cũng kỳ, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc: 3.654 tỷ đồng, tăng trưởng trung bình 10% so cùng kỳ, doanh thu nhận tái bảo hiểm: 440 tỷ đồng, tăng trưởng 3%, doanh thu hoạt động tài chính: 224 tỷ đồng, bằng 83% cùng kỳ.

Cuối chương trình Hội nghị Tổng kết, Tổng giám đốc Lê Văn Thành trao giấy khen thưởng gửi đến các công ty thành viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

 

Viết bình luận