THÔNG BÁO CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN ẤN PHẨM TẾT CANH TÝ 2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin thông báo kết quả chọn nhà thầu thực hiện ấn phẩm Tết Canh Tý 2020

Viết bình luận