Công bố thông tin: tăng vốn điều lệ Bảo Minh

Tổng Công ty cổ Phần Bảo Minh Công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ từ 913.540.370.000 đ lên 1.096.248.440.000 đồng

Thông tin chi tiết tại File đính kèm bên dưới