Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa

Giám đốc

ĐTDĐ : 0913.735.822

Email : nhnghia@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH GIA ĐỊNH

Địa chỉ : 778B đường Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3995 8658 - (028) 3995 8659

Fax : (028) 3995 8650 - (028) 3995 8651

Ngày thành lập : 31/12/2015