Đính chính công bố thông tin số 0106/2021-BM/HĐQT

Bảo Minh đính chính Công bố thông tin số 0106/2021-BM/HĐQT ngày 20/01/2021 về Báo cáo tài chính Quý IV/2020

Xem và tải tại ĐÂY