Tài liệu: Cẩm nang về Bảo hiểm phi nhân thọ

Cuốn cẩm nang bảo hiểm phi nhân thọ dành cho khách hàng do ông Phùng Đắc Lộc, Tổng thư ký HHBHVN và Tiến sĩ Hoàng Mạnh Cừ, giảng viên bộ môn Bảo hiểm Học viện Tài chính làm đồng chủ biên.
22-11-2017

Thuật ngữ bảo hiểm phi nhân thọ

Cuốn sách "Thuật ngữ bảo hiểm phi nhân thọ" đã tổng hợp các thuật ngữ được sử dụng nhiều trong các hợp đồng bảo hiểm đang xuất hiện trên thị trường bảo hiểm Việt Nam và được sắp xếp theo từng nhóm nghiệp vụ nhằm thuận tiện cho công tác tra cứu, sử dụng của người đọc.
22-11-2017

Tài liệu: Đào tại đại lý bảo hiểm phi nhân thọ

Giáo trình đào tạo dành cho chương trình đào tạo đại lý bảo hiếm cấp I của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ do Trung tâm nghiên cứu và đào tạo Bảo hiểm - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính biên soạn.
22-11-2017

Lịch sử hình thành phát triển ngành bảo hiểm

Lịch sử hình thành phát triển ngành bảo hiểm: Trước lợi nhuận mà ngành thương mại hàng hải mang lại cũng như mức độ và số lượng rủi ro phải ứng phó, các chủ tàu, các nhà buôn bán, những người vận tải luôn luôn tìm kiếm những hình thức bảo đảm an toàn cho quyền lợi của mình
22-11-2017

Định nghĩa & Các nguyên tắc trong bảo hiểm

Bảo hiểm là một cơ chế, theo cơ chế này, một người, một doanh nghiệp hay một tổ chức chuyển nhượng rủi ro cho công ty bảo hiểm, công ty đó sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm các tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm và phân chia giá trị thiệt hại giữa tất cả những người được bảo hiểm.
22-11-2017