Tân Chủ Tịch HĐQT Bảo Minh Có Buổi Họp Đầu Tiên Với Cán Bộ Chủ Chốt

 

Ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh kết thúc, tân chủ tịch HĐQT Đinh Việt Tùng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước – đã có cuộc họp đầu tiên với Ban lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Bảo Minh.

Tân Chủ tịch HĐQT Bảo Minh – Ông Đinh Việt Tùng

Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Bảo Minh, ông Vũ Anh Tuấn, đã giới thiệu ông Đinh Việt Tùng, tân Chủ tịch HĐQT Bảo Minh, với các thành viên chủ chốt của Bảo Minh.

Phát biểu trong cuộc họp, Chủ tịch HĐQT Đinh Việt Tùng đã biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên Bảo Minh trong thời gian qua, để đạt được những kết quả kinh doanh tốt trong tình hình khó khăn chung của toàn xã hội vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong năm 2021, HĐQT cũng đặt ra mục tiêu doanh thu 5.024 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 277 tỷ, tăng gần 20% so với 2020; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 12%. Để đạt mục tiêu này, chúng ta sẽ phải cải tiến chất lượng dịch vụ bảo hiểm; đa dạng hóa, tăng cường các kênh khai thác bancasurance, môi giới, đại lý...và tái cấu trúc lại các sản phẩm chưa hiệu quả.

Bên cạnh đó, ông Đinh Việt Tùng cũng nhắc nhở cán bộ, nhân viên Bảo Minh về những khó khăn đang tiềm ẩn phía trước, và muốn tất cả phải luôn giữ được nhiệt huyết, tỉnh táo và nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông Bảo Minh 2021 vừa thông qua trong Nghị quyết đại hội.

 

Viết bình luận