Thông báo mời chào giá

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh chuẩn bị tổ chức chào giá cạnh tranh:

- Gói thầu : Thay thế trang thiết bị nhà vệ sinh lầu 5 trụ sở chính 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM

- Hạng mục: Thay thế trang thiết bị nhà vệ sinh

- Địa điểm : 26 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.

- Thời gian thi công dự kiến : 5 ngày.

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh mời các Nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự chào giá cạnh tranh gói thầu nói trên.

Nhà thầu sẽ được phát miễn phí một bộ hồ sơ mời chào giá cạnh tranh hoàn chỉnh tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh theo địa chỉ : Số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày phát hành công văn này.

Hồ sơ chào giá cạnh tranh, hồ sơ năng lực và các hồ sơ khác thể hiện ưu thế của Nhà thầu đối với gói thầu này phải được chuyển đến Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh theo địa chỉ : Số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh trước 14 giờ 00 phút ngày 16/4/2021.

Viết bình luận