THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ LẮP ĐẶT TRẦN NHÔM

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh mời chào giá lắp đặt trần nhôm Hội trường lầu 5 tại Trụ Sở chính.

Xem và tải thông báo: Tại đây

 

Viết bình luận