Thông báo mời thầu thay tôn mái tòa nhà Bảo Minh

1. Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh chuẩn bị tổ chức chào giá cạnh tranh:

- Gói thầu : Thay tôn mái trụ sở 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM

- Hạng mục: Thay tôn mái trụ sở

- Địa điểm : 26 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.

- Thời gian thi công dự kiến : 6 ngày (vào thứ 7 và chủ nhật).

2. Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh mời các Nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự chào giá cạnh tranh gói thầu nói trên.

3. Nhà thầu sẽ được phát miễn phí một bộ hồ sơ mời chào giá cạnh tranh hoàn chỉnh tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh theo địa chỉ : Số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày phát hành công văn này.

4. Hồ sơ chào giá cạnh tranh, hồ sơ năng lực và các hồ sơ khác thể hiện ưu thế của Nhà thầu đối với gói thầu này phải được chuyển đến Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh theo địa chỉ : Số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh trước 14 giờ 00 phút ngày 10/05/2021

 

Viết bình luận